Spreekwoord

Uitleg

Als 2 honden vechten om een been, dan loopt de derde er mee heen. Als 2 partijen twisten, gaat vaak een derde met het voordeel weg
     
Hij is er bekend als de bonte hond. Hij staat er zeer  ongunstig bekend
     
Blaffende honden bijten niet Die veel schelden of razen of zelfs maar die een groot woord hebben, zetten niet door, als het er op aankomt
     
Ze vonden de hond in de pot

Er was geen eten meer toen ze thuis kwamen